Điều khoản sử dụng dịch vụ

Điều khoản sử dụng dịch vụ

for Pho Tue Software Co.,LTD

ĐIỀU 1. THỎA THUẬN CHUNG

1. Website portal photuesoftware.com/ photueshop.com/ hitechcoder.com.vn/ hitechshop.shop thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ và Phần Mềm Phổ Tuệ  (Pho Tue Software Co.,LTD). Các thông tin hiển thị trên website này nhằm mục đích cung cấp thông tin về Pho Tue Software Co.,LTD, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của Pho Tue Software Co.,LTD và các tính năng hỗ trợ khách hàng chủ động thao tác trong quá trình sử dụng dịch vụ.

2. Pho Tue Software Co.,LTD có toàn quyền sửa đổi các Chính sách, Điều khoản và Điều kiện được nêu tại trên Website portal photuesoftware.com/ photueshop.com/ hitechcoder.com.vn/ hitechshop.shop vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải lên photuesoftware.com/ photueshop.com/ hitechcoder.com.vn/ hitechshop.shop. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thay đổi liên quan khi sử dụng website. 

3. Khi khách hàng đăng nhập, sử dụng Website portal photuesoftware.com/ photueshop.com/ hitechcoder.com.vn/ hitechshop.shop được hiểu là Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ, và đồng ý cam kết chấp hành toàn bộ điều khoản và chính sách của Pho Tue Software Co.,LTD như đã nêu ở Mục A và Mục B của văn bản này. Do vậy, đề nghị Khách hàng đọc và nghiên cứu kỹ trước khi tiếp tục sử dụng website này.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Pho Tue Software Co.,LTD: là Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ và Phần mềm Phổ Tuệ (Pho Tue SoftWare CO.,LTD) có số chứng nhận đăng ký kinh doanh là 0318222903, trụ sở chính tại Số 128 Đường Bình Mỹ, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng làm việc tại Tầng 23-24, Viettel Complex Tower. Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Website portal photuesoftware.com/ photueshop.com/ hitechcoder.com.vn/ hitechshop.shop hay website: là trang web do Pho Tue SoftWare CO.,LTD sở hữu và quản lý nhằm mục đích cung cấp thông tin về Pho Tue SoftWare CO.,LTD, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của Pho Tue SoftWare CO.,LTD và các tính năng hỗ trợ khách hàng chủ động thao tác trong quá trình sử dụng dịch vụ.

3. Khách hàng: là cá nhân/tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ của Pho Tue SoftWare CO.,LTD.

4. Xử lý thông tin: là việc thực hiện một hoặc một số thao tác tạo lập, cung cấp, thu thập, biên tập, sử dụng, lưu trữ, truyền đưa, chia sẻ, trao đổi thông tin trên mạng.

ĐIỀU 3. THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ Pho Tue SoftWare CO.,LTD

1. Tất cả các thông tin Khách hàng gửi, nhận qua các dịch vụ của Pho Tue SoftWare Co.,LTD như dịch vụ tin nhắn (SMS), thư điện tử (Email) hoặc dịch vụ trò chuyện (Chat) đều mang tính riêng tư. Pho Tue SoftWare CO.,LTD sẽ không kiểm soát nội dung truyền qua hệ thống dịch vụ của Pho Tue SoftWare CO.,LTD. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung SMS, Email hoặc Chat được gửi và phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn, an ninh mạng và pháp luật có liên quan khác. Ngoài ra, Khách hàng không được sử dụng dịch vụ SMS, Email hoặc Chat để quấy nhiễu hay làm phiền người khác.

2. Khách hàng sử dụng dịch vụ tại website không được gửi các nội dung sau đây lên trên các bình luận/comment trong mục Cửa hàng Pho Tue SoftWare CO.,LTD (nếu có): 

a. Vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam

b. Kinh doanh bất hợp pháp

c. An ninh – Chính trị – Quân sự

d. Vi phạm hay hướng dẫn người khác vi phạm pháp luật Việt Nam

3. Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, Pho Tue SoftWare CO.,LTD được quyền huỷ bỏ quyền sử dụng dịch vụ Pho Tue SoftWare CO.,LTD của Khách hàng vi phạm.

ĐIỀU 4. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ THOẢ THUẬN GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ Pho Tue SoftWare CO.,LTD

1. Phương thức thanh toán áp dụng với các sản phẩm, dịch vụ trên Website portal photuesoftware.com/ photueshop.com/ hitechcoder.com.vn/ hitechshop.shop.

a. Với dịch vụ bao trả sau: Việc mua/đăng ký các gói cước, các chương trình khuyến mại dành riêng cho thuê bao sẽ được tính vào cước sử dụng cuối tháng.

b. Với dịch vụ trả trước: Việc mua/đăng ký các gói cước, các chương trình khuyến mại dành riêng cho thuê bao sẽ được trừ vào tài khoản chính/tài khoản gốc của thuê bao.

2. Khách hàng đồng ý nhận quảng cáo thông qua tin nhắn SMS, cuộc gọi, Email, thông báo trên ứng dụng di động và các sản phẩm quảng cáo khác từ Pho Tue SoftWare Co.,LTD theo quy định pháp luật. Nội dung quảng cáo bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các chương trình khuyến mại, chính sách kinh doanh viễn thông của Pho Tue SoftWare Co.,LTD và các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của đối tác mà Pho Tue SoftWare Co.,LTD hợp tác, kinh doanh, liên kết. Việc nhận quảng cáo thông qua cuộc gọi, tin nhắn SMS, Email, thông báo trên ứng dụng di động và các sản phẩm quảng cáo khác đều không phát sinh chi phí cho Khách hàng. Khách hàng có quyền từ chối việc nhận tin nhắn quảng cáo vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhắn tin từ chối (miễn phí) theo hướng dẫn của Pho Tue SoftWare Co.,LTD.